Enskilda alkoholpolitiska åtgärder som exempelvis pris och beskattning, åldersgränser, tillgänglighet samt promillegränser vid bilkörning kan minska självmordstalen, i synnerhet bland män. Det visar en litteraturöversikt av forskaren Ziming Xuan med kollegor.

Studierna har dock begränsningar och resultaten bör tolkas med försiktighet. Forskarna påpekar att mer kunskap behövs om hur alkoholpolitiska åtgärder påverkar alkoholrelaterade självmord inklusive samspelet mellan olika bakomliggande faktorer.

Detta blad i serien Utblick folkhälsa riktar sig till politiker, beslutsfattare och andra som arbetar med självmordsprevention eller alkoholfrågor, exempelvis ANDT-samordnare.

Utblick folkhälsa är en serie som erbjuder läsaren en snabb överblick av olika områden. Varje blad sammanfattar en relevant forskningsstudie av god kvalitet i en målgruppsanpassad text, begränsad till en sida.

Kategori: Nyhet