På förslag av Folkhälsomyndigheten har regeringen beslutat att följande ämnen regleras som narkotika från och med den 25 januari 2017 (SFS 2016:1303):

  • Furanylfentanyl (Fu-F) och isobutyrfentanyl som är varianter av fentanyl och tillhör gruppen syntetiska opioider. Furanylfentanyl var tidigare reglerad enligt lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
  • Flunitrazolam och N-desmetylflunitrazepam som är bensodiazepiner
  • 4-AcO-DMT som är en syntetisk tryptamin tillhörande typen hallucinogena substanser

Från och med den 25 januari krävs tillstånd från Läkemedelsverket för att föra in eller ut ovanstående ämnen. Även för tillverkning, handel eller innehav krävs tillstånd, med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika.
Samtidigt regleras följande ämnen som hälsofarlig vara (SFS 2016:1304):

  • 4-fluoroisobutyrfentanyl (4F-iBF), 4-kloroisobutyrfentanyl (4Cl-iBF), valerylfentanyl, 2-fluorofentanyl, cyklopentylfentanyl, tetrahydrofuranfentanyl (THF-F), metoxiacetylfentanyl som är varianter av fentanyl och tillhör gruppen syntetiska opioider.
  • 4-MeO-alfa-POP som är en syntetisk katinon
  • CUMYL-4CN-BINACA som är en syntetisk cannabinoid

Från och med den 25 januari krävs tillstånd för hantering av vissa hälsofarliga varor för dessa ämnen. Folkhälsomyndigheten får meddela tillstånd till hantering för ett vetenskapligt eller industriellt ändamål enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor (Förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor).

Fentanyl och varianter av substansen säljs via internet i form av nässprayer, pulver och tabletter med okontrollerat innehåll. Fentanyl och varianter av fentanyl har orsakat och orsakar många allvarliga förgiftningar och dödsfall i världen.

Information från vetenskapliga källor, expertnätverk samt internet visar att användning av substanserna innebär hälsorisker och livsfara.

Kategori: Nyhet