I medeltal rapporteras 16 fall av papegojsjuka per år till Folkhälsomyndigheten. De flesta smittas under vintermånaderna då fler sköter om sina fågelbord.
Sju personer av de som insjuknat de senaste månaderna hade blivit smittade i Västra Götaland.

Både människor och djur kan bli sjuka

Papegojsjuka, även kallat ornithos eller psittacos, kan överföras mellan fåglar och människor och orsakas av bakterien Chlamydia psittaci (Chlamydophila). Sjukdomen upptäcktes först hos människor som hade haft kontakt med smittade papegojfåglar, därav namnet papegojsjuka. Smittämnet är dock allmänt förekommande bland vilda fåglar och även andra djur kan smittas. Smittämnet förekommer främst i fåglarnas avföring och kan spridas till människa via damm från intorkad avföring i luften.

Viktigt att vården uppmärksammar symtom

De flesta som smittas får en lindrig sjukdom som liknar influensa, men allvarliga fall av lunginflammation som följd av papegojsjuka förekommer. Infektionen kan behandlas med antibiotika. För att sjuka patienter snabbt ska diagnostiseras och få behandling är det viktigt att vårdpersonal frågar efter kontakt med vilda fåglar när man utreder atypiska lunginflammationer och vid misstanke beställer analys av smittämnet.

Rekommendationer för att undvika smitta

  • För att minska risken att smittas av papegojsjuka, och även av andra smittämnen som bärs av fåglar (exempelvis salmonella) bör man undvika nära kontakt med fågelavföring och sjuka fåglar.
  • Om man måste rengöra ett fågelbord bör det göras utomhus och blötas ned med exempelvis såpvatten för att undvika att torkad fågelavföring dammar. Det är viktigt att tvätta händerna noga efteråt.
  • Man ska inte använda högtryckstvätt när man vill spola bort avföring eftersom det kan öka mängden smittämne i luften.
  • För att minska behovet av att hålla rent och därmed risken att smittas kan man använda fågelbord/fågelmatare konstruerade så att fågelavföring inte hamnar på bordet eller i fodret. Dessa fågelmatare minskar även risken att infektioner sprids mellan fåglarna.

Läs mer

Läs mer om papegojsjuka

Kategori: Nyhet