Det finns en 18-årsgräns för spel om pengar och ungdomar under 18 år spelar i allmänhet mindre än vuxna. Spelandet bland de 16–17-åringar som spelat om pengar det senaste året har minskat från 42 till 17 procent bland flickor och från 61 till 23 procent bland pojkar under åren 2008–2015. Det visar statistik från befolkningsstudien Swelogs 2015.

Samtidigt väljer unga som spelar i högre utsträckning än vuxna som spelar spelformer som ökar risken att utveckla spelproblem, som spelautomater, poker och sportspel. 24 procent av 16-17 åringarna jämfört med 8 procent av 18-84 åringar som spelat det senaste året hade spelat på spelautomater.

- Det är oroande att ungdomar spelar spel om pengar trots att det idag finns åldersgräns om lägst 18 år på alla spelformer. Särskilt oroande är det att många spelar på så riskfyllda spelformer som poker och spelautomater, säger Frida Fröberg, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Särskilt fokus på barn och unga

Folkhälsomyndigheten fick i februari 2016 regeringens uppdrag att ta fram ett målgruppsanpassat kunskapsstöd för att förebygga spelproblem. Idag publiceras de första delarna i stödet. Syftet med stödet är att stärka våra målgruppers kunskap om spelproblem och förebyggande åtgärder och ge vägledning för ett kunskapsbaserat och kvalitetssäkrat förebyggande arbete.

Stödet riktar sig till dig som arbetar med att förebygga spelproblem inom verksamheter och professioner på lokal, regional eller nationell nivå.

Läs mer

Spel om pengar bland unga under 18 år [Länk borttagen 2020-10-05]

Vad gör ett spel riskfyllt?

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings rapporter om elevers drog och spelvanor

Alla publikationer i kunskapsstödet Förebygg spelproblem

Swelogs

Kategori: Nyhet