Faktablad över utvalda folkhälsorelaterade indikatorer finns nu uppdaterade för alla Sveriges kommuner. Tabellerna som visar dödlighet har inte uppdaterats i denna upplaga av faktabladen, de kommer dock att finnas i databasen Folkhälsodata (se länk nedan) fr.o.m. slutet av januari eller början av februari 2017.

Hur det ser ut i din kommun visas i den lättillgängliga lägesöversikt som faktabladen ger.

Länk till faktablad

Länk till databas

Se även det interaktiva verktyget FolkhälsoStudio som ger möjlighet att skapa egna animerade diagram och kartor. FolkhälsoStudio innehåller statistik över såväl faktorer som påverkar hälsa och välbefinnande som hälsoutfall. Här kan man bland annat göra egna diagram och kartor som visar utveckling över tid med rörlig grafik.

Kategori: Nyhet