EU har ändrat bestämmelserna om vilka metoder som är godkända för att fullständigt denaturera alkohol. Alla medlemsländer har anmält vilka metoder de vill använda. Sverige har i samband med detta anmält en ny metod som ska ersätta den nuvarande nationella som används idag. Alla metoder som är godkända får användas i Sverige och övriga EU.

Förändringen påverkar kraven på handel för de som köper, säljer, för in eller importerar teknisk sprit enligt alkohollagen.

Med fullständigt denaturerad alkohol menas att man tillsatt ämnen i sprit för att göra den otjänlig att äta eller dricka enligt en metod som är godkänd som skattebefriad inom EU. Åtgärden motverkar missbruk och skador av alkohol. Till skillnad från handel med annan teknisk sprit kräver handel med fullständigt denaturerad teknisk sprit inget godkännande från Skatteverket för att få bedrivas.

Förändringen gäller från 1 augusti 2017. Den nuvarande svenska nationella metoden kommer att vara skattebefriad och fri för handel även fortsättningsvis men under en begränsad period. Efter den 31 december 2018 krävs ett godkännande från Skatteverket för att få köpa, sälja, föra in eller importera teknisk sprit som är denaturerad enligt denna metod.

Andra medlemsstaters nuvarande metoder för fullständig denaturering som upphör att vara godkända kommer inte att vara skattebefriade, fria för handel eller få användas som metod för denaturering i Sverige från 1 augusti 2017. För att införsel och försäljning ska vara tillåten krävs att denatureringen är godkänd i någon medlemsstat, samt ett godkännande från Skatteverket.

Läs mer

Genomförandeförordning (EU) 2017/1112 om ändring av förordning (EG) nr 3199/93 om ömsesidigt erkännande av förfaranden för att fullständigt denaturera alkohol för att erhålla punktskattebefrielse

Alkohollagen (2010:1622)

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om teknisk sprit (FoHMFS 2014:4)

Information om ändrade bestämmelser om fullständig denaturering av alkohol på Folkhälsomyndighetens hemsida

Kategori: Nyhet