Under 2016 fick 19,5 miljoner av 36,7 miljoner hivdrabbade tillgång till behandling, enligt en rapport från UNAIDS, FN:s samlade program mot hiv/aids, som redovisades under förra veckan. Det är första gången hälften av alla hivsmittade fått tillgång till bromsmediciner

– Världen har varit fantastiskt framgångsrik i arbetet med hiv, men det kvarstår förstås problem som att det behövs ökade insatser för bland annat grupper av befolkningen i länder i östra Europa och Centralasien, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

I östra och södra Afrika, områden hårt drabbade av epidemin, har antalet dödsfall minskat med 42 procent sedan 2010. Stort fokus har legat på att nå FN:s uppsatta mål för hivarbetet, det så kallade 90-90-90-målet. Detta innebär att minst 90 procent av dem som lever med hiv känner till sin hivstatus, att minst 90 procent av dem får effektiv medicinsk behandling och att minst 90 procent av dessa har omätbara virusnivåer i blodet.

35 miljoner människor har dött i aids sedan epidemin startade under 1980-talet. Idag är 76,1 miljoner hivsmittade. I Sverige lever nästan 7 000 personer med en känd hivdiagnos, men i dag har vi få fall av aids. Av dessa som insjuknat i hiv har över 90 procent behandling mot sin hivinfektion och av dem har i sin tur över 90 procent omätbara virusnivåer i blodet.

Läs mer

Sjukdomsinformation om hivinfektion

Kategori: Nyhet