Folkhälsomyndigheten publicerar nu en ny version av dokumentet ”Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – Hälsokontroll, smittspårning, behandling av latent infektion och vaccination”. Det vänder sig i första hand till personer inom hälso- och sjukvården, och lyfter flera åtgärder för prevention. Tidigare versioner har getts ut av Socialstyrelsen, senast 2012.

I stället för hudtest (tuberculin skin test, TST) används numera i allt större utsträckning blodprover för att bedöma om någon är smittad med tuberkulos, och den nya versionen är anpassad till detta. Ett nytt kapitel om latent tuberkulos (LTBI) och förebyggande behandling av LTBI har också lagts till.

Den största förändringen jämfört med tidigare är att vaccination med BCG inte längre rekommenderas till någon grupp vuxna. Detta innebär också att BCG inte längre rekommenderas till studenter inom vårdyrken. Effekten av BCG är inte tillräckligt god för vuxna, medan vaccinet har bättre effekt på barn. Den viktigaste förebyggande åtgärden vid arbete i riskmiljö för vuxna är adekvat använd skyddsutrustning och att hygienrutiner följs.

Nyanställda som ska börja arbeta med särskilt känsliga individer som småbarn och infektionskänsliga bör bedömas med tanke på deras risk att bära på tuberkulos. Ett frågeformulär finns bifogat sist i dokumentet som stöd för den som ska avgöra vilka som bör screenas.

Fakta om tuberkulos

Tuberkulos är en infektionssjukdom som var relativt vanlig i Sverige förr. I dag är risken att smittas i Sverige mycket låg. Så här har antalet fall av tuberkulos sett ut i Sverige från 1940-talet fram till nu.

Diagram över antalet fall av tuberkulos från 1940-talet till 2015.

Mer information finns bland annat i Folkhälsomyndighetens frågor och svar om tuberkulos.

Läs mer

Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – Hälsokontroll, smittspårning, behandling av latent infektion och vaccination

Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation om tuberkulos

Frågor och svar om tuberkulos

Kategori: Nyhet