Referenslaboratorierna träder i kraft 1 juli 2017 och uppdragen löper på 30 månader. De nationella referenslaboratorierna kommer att tillhandahålla analyser och bistå med stöd inom sina respektive områden för hela landets hälso- och sjukvård. Genom detta uppnås en ökad effektivitet och minskad sårbarhet och en hållbar och jämlik mikrobiologisk verksamhet för hela landets hälso- och sjukvård.

Läs mer om referenslaboratorierna

Kategori: Nyhet