Clostridioides difficile är den vanligaste inhemska bakterieorsakade diarrésjukdomen i Sverige. I fjol rapporterades fler än 6 500 fall. 2014 rapporterades infektionen vara direkt dödsorsak hos närmare 70 personer. Infektionen är oftast utlöst av antibiotikabehandling och innebär både lidande för patienter och höga kostnader för hälso- och sjukvården.

Antalet fall har minskat de senaste åren, vilket kan tolkas som att förebyggande åtgärder har varit effektiva.

Det nya kunskapsunderlaget har tagits fram av Folkhälsomyndigheten i samverkan med experter från Smittskydd och vårdhygien i Region Jönköpings län och vid Universitetssjukhuset Örebro. Rapporten ger rekommendationer för provtagning, diagnostik, vårdhygien, antibiotikaanvändning samt övervakning och utbrottshantering. Rekommendationerna bygger på en genomgång av andra länders riktlinjer vid CDI.

Efter sommaren arrangerar Folkhälsomyndigheten ett webbinarium där vi presenterar innehållet i kunskapsunderlaget samt ger möjlighet att ställa frågor till författarna. Inbjudan skickas ut separat till utvalda målgrupper.

Läs mer

Clostridioides difficile-infektion: Kunskapsunderlag och rekommendationer för övervakning, prevention och utbrottshantering

Fortsatt färre fall av Clostridioides difficile-infektion

Kategori: Nyhet