Varje år sammanställer Folkhälsomyndigheten tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) en rapport, Swedres-Svarm, om antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens i Sverige bland människor och djur.

När det gäller antibiotikaresistens har Sverige fortfarande en gynnsam situation jämfört med andra länder. Genom att använda antibiotika på ett klokt sätt inom både human- och veterinärmedicin har resistensutvecklingen varit måttlig under lång tid. Samtidigt visar data att antibiotikaresistensen är ett ökande problem också i vårt land.

– Antibiotika måste användas med största försiktighet och bara när det verkligen gör nytta, annars kommer vi inte att kunna lita på att antibiotika räddar liv i framtiden. Arbetet med att skydda antibiotikan kräver stora insatser och där måste vi alla arbeta tillsammans, säger Malin Grape, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Årets Swedres-Svarm innehåller både positiva och mindre positiva signaler. Särskilt oroande på humansidan är ökningen av inhemska fall av ESBL-CARBA. Det finns ytterst få behandlingsalternativ vid infektion med dessa bakterier. Rapporten visar samtidigt en återgång till tidigare ökningstakt av MRSA under 2016, jämfört med det stora antalet fall som rapporterades under 2015. Antalet fall av Clostridioides difficile-infektion, som i vissa fall kan leda till svåra diarréer, minskade också i fjol vilket kan ses som ett gott betyg till sjukvårdens hygienrutiner.

Den totala antibiotikaförsäljningen i öppenvård minskade något under 2016 jämfört med 2015, från 323 till 318 recept per tusen invånare och år. Det är fortfarande stora skillnader inom landet vilket kan tyda på viss överanvändning. Under 2016 sågs, för första gången på många år, också en ökad antibiotikaförsäljning till barn. Ökningen kan ha flera orsaker, såsom flera fall av influensa och RS-virus under 2016. Att läkemedel blev gratis till barn under 18 år kan också ha påverkat.

En skillnad mot tidigare års resistensstatistik är att all data från kliniska odlingar nu hämtats från ett automatiskt system, Svebar. Förutom att ge effektivare datainsamling erbjuder systemet också en varningsfunktion för särskilt allvarlig resistens till deltagande laboratorier.

Läs mer

Rapporten Swedres-Svarm 2016

Läs mer om antibiotikaresistens på skyddantibiotikan.se

Kategori: Nyhet