Mässlingvirus är luftburet och mycket smittsamt.

– Mässling är en allvarlig sjukdom, allt annat är en myt. Tack vare att vi har så hög vaccinationstäckning i Sverige har vi kunnat eliminera den här sjukdomen från landet, säger Ann Lindstrand, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

I Sverige väljer nästan alla föräldrar att tacka ja till erbjudandet att vaccinera sina barn mot mässling, påssjuka och röda hund, genom det kombinationsvaccin som erbjuds på BVC när barnen är 18 månader och igen av elevhälsan i årskurs 1–2. Vaccinet är säkert och ger ett gott och långvarigt skydd mot sjukdomen.

En liten minoritet föräldrar väljer av olika anledningar att inte vaccinera sina barn. Via föräldragrupper i sociala medier har nyligen barn som saknar skydd mot mässling erbjudits att träffa barn med förmodad mässling, med avsikt att de ovaccinerade barnen ska smittas. Men att medvetet utsätta någon för smitta är olämpligt, vilket också smittskyddsläkaren för Västra Götalandsregionen har uttalat.

– Det är riskabelt och olämpligt att medvetet utsätta barn för mässlingssmitta. Det finns ett väl beprövat vaccin som är säkert och effektivt. Den som har frågor inför vaccinationen kan diskutera med sin sjuksköterska på BVC eller skolsköterskan inom elevhälsan eller söka information som står på gedigen vetenskaplig grund, exempelvis hos oss på Folkhälsomyndigheten, säger Ann Lindstrand.

Vaccin funkar

Fakta: Kort om mässling

  • Mässling är en mycket smittsam sjukdom, vanlig bland barn i länder med låg vaccinationstäckning.
  • Insjuknandet vid mässling är akut med snabbt stigande feber, ögonirritation och hosta. Efter någon dag uppträder ett storfläckigt, rött och ofta sammanflytande utslag.
  • Komplikationer är ganska vanliga. Småbarn drabbas ofta av andningsbesvär och slemhinnorna kan bli infekterade med bakterier. Mässlingvirus kan också orsaka lunginflammation och ibland hjärninflammation, som i sin tur kan orsaka men för resten av livet.
  • En mycket ovanlig men dödlig sen komplikation av mässling kallas SSPE.
  • Mässling förekommer nuförtiden sällan i Sverige på grund av ett väl fungerande allmänt vaccinationsprogram för barn.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om mässling, påssjuka och röda hund

Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation om mässling

Information från Smittskydd Västra Götaland

Infografik om mässling från Region Västra Götaland

Kategori: Nyhet