I maj 2014 deklarerade WHO i enlighet med internationella hälsoreglementet (IHR) att poliosituationen utgör ett internationellt hot mot människors hälsa. Då utfärdades bland annat tillfälliga rekommendationer om vaccination riktade till drabbade länder.
Rekommendationerna har setts över av WHO:s expertkommitté var tredje månad och förlängdes vid det senaste mötet den 24 april 2017 (13th IHR Emergency Committee Meeting).

Tre länder är för närvarade direkt drabbade av polio: Afghanistan, Pakistan och Nigeria, där det fortfarande finns spridning av både vildtypspolio och/eller vaccinderiverade poliovirus (VDPV) lokalt samt spridning av polio till andra länder.

För dessa fyra länder kommer de tillfälliga vaccinationsrekommendationerna att fortsätta gälla: Kamerun, Tchad, Niger och DR Kongo. De klassas som länder utan endemisk spridning, men som fortfarande är sårbara för importfall eller utbrott av polio.

Ukraina, Madagaskar, Burma, Demokratiska folkrepubliken Laos och Ekvatorialguinea klassas som länder som är fortfarande sårbara för uppkomst och spridning av VDPV. För dessa länder gäller WHO:s rekommendation att verkställa bland annat en förstärkt övervakning och fortsatta vaccinationsinsatser bland befolkningen för att minimera risken.

Aktuellt läge

Under det första halva året rapporterades globalt 5 fall av vildtypspolio och 6 fall av vaccinderiverade poliovirus (VDPV). Alla fall av vildtypspolio rapporterades i länder är det fortfarande finns spridning (Afghanistan och Pakistan). Antal fall av vildtypspolio har dock minskat reell jämfört med 2016 där det rapporteras 16 fall av vildtypspolio för samma tidsperiod.

Fall av vaccinderiverade poliovirus (cVDPV2) rapporterades hittills från olika distrikten i DR Kongo (4 bekräftade fall) samt ifrån Syrien (2 bekräftade fall).

Viktigt att se över vaccinationsskyddet vid resa

I den rådande situationen är det viktigt att den som reser till länder där polio förekommer har ett bra vaccinationsskydd. Barn bör vara grundvaccinerade före resan. Vuxna som tidigare har fått fyra doser av poliovaccin bör fylla på med en femte dos inför en sådan resa om det har gått tio år sedan den senaste dosen.
Vid längre tids vistelse (mer än fyra veckor) i ett poliodrabbat land rekommenderar WHO, som en tillfällig åtgärd, att alla resenärer – oavsett ålder – ges en extrados av poliovaccin om det har gått mer än tolv månader sedan den senaste dosen.

Ingen risk för poliospridning i Sverige

I Sverige har vaccinationstäckningen i barnvaccinationsprogrammet för poliovaccin under många år legat över 97 procent, vilket gör att vi har en hög immunitet i hela befolkningen. Det finns därför ingen risk för spridning av polio i Sverige. Folkhälsomyndigheten har ett nationellt övervakningsprogram i samarbete med de svenska mikrobiologiska laboratorierna där prover från konstaterad enterovirusorsakad meningoencefalit analyseras för att utesluta poliovirus.

Läs mer

Uttalande från WHO-mötet,13th IHR Emergency Committee regarding the international spread of poliovirus

Sjukdomsinformation om polio

Information om poliovaccination

Kategori: Nyhet