Se folkhälsans utveckling i siffror, grafik och text

Publicerat

Nu finns Folkhälsomyndighetens webbaserade folkhälsorapporteringssystem på plats för den som enkelt vill se hur hälsan har utvecklats på olika områden och i olika grupper av befolkningen.

Folkhälsans utveckling – siffror, grafik och text är en webbaserad folkhälsorapportering som har varit under utveckling sedan våren 2016.

Målet är att skapa en lättillgänglig folkhälsorapportering, med kvalitetssäkrade indikatorer – exempelvis daglig tobaksrökning, ekonomisk standard och medellivslängd – som uppdateras i takt med att ny statistik finns tillgänglig eller ny kunskap tas fram.

För närvarande är 29 indikatorer utvalda för att spegla viktiga aspekter av utvecklingen av folkhälsan och de bakomliggande förutsättningarna i form av livsvillkor och levnadsvanor. För varje indikator finns en faktasida med kortfattade texter och grafik i form av interaktiva figurer. Dessa är byggda i Folkhälsomyndighetens visualiseringsverktyg FolkhälsoStudio.

– Att synliggöra skillnader i hälsa, livsvillkor och levnadsvanor mellan olika grupper i befolkningen är en viktig del i arbetet för en jämlik hälsa, säger Fatima Azerkan, utredare på Folkhälsomyndigheten.

I möjligaste mån redovisar Folkhälsomyndigheten skillnader med avseende på kön, ålder, utbildningsnivå och geografisk nivå.

Ett exempel är insjuknande i hjärtinfarkt där det finns tydliga skillnader mellan människor med olika utbildningsnivåer. En minskning i insjuknanden förekommer i alla utbildningsgrupper.

Läs mer

Folkhälsans utveckling – siffror, grafik och text

Läs årsrapporten Folkhälsans utveckling 2017

Kategori: Nyhet

Kontakt

Fatima Azerkan
Tfn: 010-205 20 89

Kontakt

Mikael Nordberg
Tfn: 010-205 29 36

Presstjänst

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Gå till toppen av sidan