Folkhälsans utveckling – siffror, grafik och text är en webbaserad folkhälsorapportering som har varit under utveckling sedan våren 2016.

Målet är att skapa en lättillgänglig folkhälsorapportering, med kvalitetssäkrade indikatorer – exempelvis daglig tobaksrökning, ekonomisk standard och medellivslängd – som uppdateras i takt med att ny statistik finns tillgänglig eller ny kunskap tas fram.

För närvarande är 29 indikatorer utvalda för att spegla viktiga aspekter av utvecklingen av folkhälsan och de bakomliggande förutsättningarna i form av livsvillkor och levnadsvanor. För varje indikator finns en faktasida med kortfattade texter och grafik i form av interaktiva figurer. Dessa är byggda i Folkhälsomyndighetens visualiseringsverktyg FolkhälsoStudio.

– Att synliggöra skillnader i hälsa, livsvillkor och levnadsvanor mellan olika grupper i befolkningen är en viktig del i arbetet för en jämlik hälsa, säger Fatima Azerkan, utredare på Folkhälsomyndigheten.

I möjligaste mån redovisar Folkhälsomyndigheten skillnader med avseende på kön, ålder, utbildningsnivå och geografisk nivå.

Ett exempel är insjuknande i hjärtinfarkt där det finns tydliga skillnader mellan människor med olika utbildningsnivåer. En minskning i insjuknanden förekommer i alla utbildningsgrupper.

Inbäddad kod -

Läs mer

Folkhälsans utveckling – siffror, grafik och text

Läs årsrapporten Folkhälsans utveckling 2017

Kategori: Nyhet