Säsongen för respiratory syncytial virus (RSV eller RS-virus) 2016–2017 startade tidigt och nådde en mycket hög topp som höll i sig i mer än en månad. Fler fall rapporterades än tidigare säsonger, sannolikt delvis på grund av ökad provtagning.

Antal RSV-diagnoser

Antal RSV-diagnoser 2013-2017

Mer än fyra av tio av säsongens fall (42 procent) påvisades bland barn under 2 år. Sett till antalet personer i respektive åldersgrupp var barn under 2 år hårdast drabbade med en förekomst (incidens) som var 10 gånger högre än bland personer 65 år och äldre. Mer än 1 procent av alla barn under 2 år i Sverige fick en laboratorieverifierad RSV-diagnos under säsongen 2016–2017.

Preliminära data visar att många barn också intensivvårdats på grund av RSV under säsongen. Totalt 263 personer fick så svår infektion att den krävde intensivvård.

På nationell nivå brukar RSV uppträda i ett vartannat år mönster med sen låg eller medel aktivitet ena säsongen och tidig hög aktivitet andra säsongen. Om mönstret fortsätter kommer vi troligen att se en mildare epidemi nästa vinter som kommer igång först efter jul- och nyårshelgerna och når sin topp under februari–mars.

Kort om RS-virus

  • Respiratoriskt syncytial virus (RSV eller RS-virus) är en vanlig orsak till luftvägsinfektion.
  • Infektionen liknar oftast en vanlig förkylning. Små barn, framför allt spädbarn kan dock bli svårt sjuka och behöva sjukhusvård. Även äldre personer och andra infektionskänsliga personer kan drabbas hårdare av en RS-infektion.

Läs mer:

Läs sammanställningen för säsong 2016–2017

Läs Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation om RS-virus

Kategori: Nyhet