Logotyp för Indikatorlabbet

Folkhälsomyndigheten lanserar Indikatorlabbet på engelska eftersom efterfrågan på statistik om alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) på nationell nivå för Sverige har ökat efter att Indikatorlabbet presenterats i olika internationella sammanhang. Bland annat har det presenterats för Franska riksrevisionen våren 2015, Chiles inrikesdepartement hösten 2016 och under European Public Health conference (EPH) i Wien 2016. Vi kommer också att informera om Indikatorlabbet på EPH i Stockholm i november 2017.

De internationella användarna har förmedlat att Indikatorlabbet fungerar bra för att få en samlad bild av Sveriges ANDT-arbete, i ett och samma statistikverktyg. Att på detta sätt skildra nära 250 indikatorer från olika datakällor ger oss en unik möjlighet att stödja genomförandet av regeringens ANDT-strategi (2016-2020).

- Vår uppfattning när vi deltagit på olika konferenser och möten är att Indikatorlabbet är relativt unikt, då det är direkt kopplat till en nationell strategi och ska kunna användas för att arbeta systematiskt med uppföljning av lokalt, regional och nationellt ANDT-arbete. Därför känns det väldigt roligt att vi nu kan möta denna förfrågan och sprida Indikatorlabbet utanför Sverige säger Sandra Creutz, utredare på enheten för samordning och analys ANDT.

Uppdraget

Folkhälsomyndigheten ansvarar för en samordnad uppföljning inom ANDT-området. Detta inkluderar ett uppföljningssystem med indikatorer på nationell, regional och lokal nivå. I Indikatorlabbet tillgängliggörs data för att stödja arbetet med uppföljning och analys av utvecklingen inom ANDT över tid.

I Indikatorlabbet kan du ta del av aktuell statistik om:

  • tillgång till alkohol och tobak, till exempel utifrån pris eller antal försäljningsställen
  • kommunernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen
  • användning av alkohol, narkotika, dopning och tobak
  • kommunernas ANDT-förebyggande arbete
  • skador utifrån eget och andras bruk av alkohol och narkotika
  • vårdade samt dödsfall kopplade till alkohol, narkotika och tobak.

En skärmbild av indikatorlabbet på engelska

Läs mer

Indikatorlabbet på engelska

Indikatorlabbet på svenska

Läs mer om ANDT-uppföljning

Kategori: Nyhet