Information från vetenskapliga källor, expertnätverk samt internet visar att användning av substanserna innebär hälsorisker.

Följande ämnen föreslås klassificeras som narkotika:

  • Proskalin som tillhör typen hallucinogena substanser och som är strukturellt relaterad till meskalin som är internationellt reglerad.
  • RTI-111 (dikloropan) som tillhör typen centralstimulerande substanser och som är strukturellt relaterad till kokain som är internationellt reglerad.
  • Bromazolam som tillhör gruppen bensodiazepiner och som är strukturellt relaterad till alprazolam som är internationellt reglerad.

Följande ämnen föreslås klassificeras som hälsofarlig vara:

  • 2-fluorodeskloroketamin och deskloroketamin som är arylcyklohexylaminer
  • MO-AMB (MO-CHMINACA) och CUMYL-5F-P7AICA som är syntetiska cannabinoider
  • 4-fluoro-N-etylbufedron (4F-NEB), N-isopropylnorhexedron (NiPH) och alfa-PiHP som är syntetiska katinoner
  • bensodioxolfentanyl och U-49900 som är syntetiska opioider
  • 4-fluoroetylfenidat (4F-EPH) som är en piperidin

Folkhälsomyndigheten utreder och bevakar nya psykoaktiva substanser och lämnar kontinuerligt förslag till regeringen som fattar besluten om hur substanserna ska regleras.

Kategori: Nyhet