Influensa är en luftvägsinfektion som återkommer regelbundet varje vinter. Nu sammanfattas säsongen som gått i Folkhälsomyndighetens sista influensarapport för säsongen.

Influensasäsongen 2016–2017 dominerades av influensasorten A(H3N2) som kom i två vågor. Den första intensiva toppen kom till norra Sverige redan under jul- och nyårshelgerna, följt av en andra topp i södra Sverige under februari. Delar av Mellansverige fick två toppar.

Säsongen kom igång redan i november, vilket sammanföll med vaccinationsstarten. Medelvärdet för vaccinationstäckningen bland personer 65 år och äldre var 49 procent, vilket är på liknande nivå som föregående två säsonger.

Under säsongen har personer över 65 år drabbats hårt. De allra flesta (69 procent) som behövt intensivvård denna säsong tillhörde denna åldersgrupp. Av de intensivvårdade var det endast 32 procent som var vaccinerade. Många äldre personer har också avlidit. Av de laboratorieverifierade fallen fram till april hade 725 dödsfall skett inom 30 dagar av influensadiagnosen, varav 95 procent i åldersgruppen 65 år och äldre. Det innebär att influensa kan ha orsakat eller bidragit till dödsfallen i en del av dessa fall. Den så kallade överdödligheten som är relaterad till influensaaktiviteten var hög denna säsong och sträckte sig över 11 veckor.

Eftersom många äldre drabbades, och förändrade virusvarianter började cirkulera, sjönk vaccinationseffektiviteten. Därför påtalades vikten av användning av antiviraler inom sjukvården. Inga resistenta virusstammar påvisades.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens sammanfattning av influensasäsongen 2016/2017

Kategori: Nyhet