Sedan juni 2016 har drygt 1 000 fall av hepatit A rapporterats av 15 europeiska länder, däribland Sverige. Flest fall rapporteras från Storbritannien, Spanien, Italien och Portugal. Det är framför allt män som smittats och den främsta smittvägen misstänks vara sexuell smitta.

I Sverige har totalt 12 personer rapporterats smittade med koppling till utbrotten. Åtta hade rest till länder i Europa, framför allt Spanien, innan de insjuknade.

Utbrotten bland män som har sex med män (MSM) i Europa har varit långdragna och svåra att stoppa. Det europeiska smittskyddsinstitutet ECDC och WHO har gjort en riskbedömning av läget och rekommenderar en rad åtgärder för att förhindra vidare smittspridning:

  • Erbjuda riskgrupper hepatit A-vaccination. Framför allt MSM som ska resa till länder där utbrotten pågår, personer som riskerar svår sjukdom på grund av bakomliggande infektioner och personer som injicerar droger.
  • Erbjuda vaccination i förebyggande syfte till personer som har nära kontakt med en person som är smittad.
  • Informera om vikten av hygienrutiner och vikten av säkert sex.
  • Under sommaren kommer ett flertal internationella Pride-festivaler arrangeras, bland annat World Pride Madrid 2017 som pågår mellan 26 juni och 2 juli. Värdlandet Spanien rekommenderar de europeiska medlemsländerna att uppmana de personer som planerar att delta i festivalen att vaccinera sig.

I Sverige erbjuds MSM sedan tidigare vaccin mot hepatit B men med anledning av utbrotten och kommande festivaler rekommenderas MSM att överväga att komplettera sitt skydd med vaccin mot hepatit A.

Läs mer om rekommendationer kring vaccination här.

Hepatit A i korthet

  • Hepatit A-virus orsakar en inflammation i levern och utsöndras via avföringen.
  • Viruset kan smitta via förorenade livsmedel eller vatten. Viruset dör vid upphettning. Smitta kan också överföras mellan personer vid nära kontakt eller sexuellt, så som vid de utbrott som nu är aktuella i Europa.
  • Vaccination mot hepatit A ger ett bra skydd mot sjukdomen.
  • Det är viktigt med god handhygien, inte minst vid toalettbesök samt vid all mathantering.

Läs mer

Läs Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation om hepatit A

Läs information om utbrotten på ECDC:s webbplats (engelska)

Kategori: Nyhet