Programkommittén för konferensen, där Folkhälsomyndigheten ingår, välkomnar alla med intresse för folkhälsofrågor att delta på Nordiska folkhälsokonferensen i Ålborg, 22–25 augusti 2017. Anmäler du dig före den 15 juni så sparar du dessutom 650 kronor.

På konferensen finns goda möjligheter att dela erfarenheter samt få inspiration och kunskap om arbetet i norden med socialt hållbara lösningar för folkhälsan.

Som deltagare kan du, förutom att lyssna på konferensens huvudtalare, även delta på en rad olika seminarier och workshops.

Bland huvudtalarna finns bland andra professor Olle Lundberg, Kommissionen för jämlik hälsa, Kate Pickett, professor i epidemiologi vid institutionen för hälsovetenskap vid University of York samt Gerard Hastings, professor i social marknadsföring vid University of Stirling och The Open University.

Årets konferens har temat Folkhälsa i ett välfärdssamhälle i förändring – hur skapar vi socialt hållbara lösningar?

Dessutom är det trettio år sedan den nordiska konferensserien startade vilket de danska värdarna lovat att uppmärksamma under konferensen i Ålborg!

Arbetet med att planera och genomföra konferensen leds av Sundhetsstyrelsen i Danmark i samarbete med Folkhälsomyndigheten i Sverige, Helsedirektoratet i Norge, Institutet för hälsa och välfärd samt Folkhälsan i Finland och Hälsodirektoratet i Island.

Läs mer

Information om konferensen: www.nordiskfolkesundhedskonference.dk

Anmäl dig till konferensen här

Kategori: Nyhet