Folkhälsomyndigheten publicerar idag tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten en rapport som beskriver klassificeringen av badplatserna inför årets badsäsong.

– De allra flesta EU-baden i Sverige har god vattenkvalitet. Inför badsäsongen 2017 klassificeras badvattenkvaliteten som ”utmärkt”, ”bra” eller ”tillfredsställande” för 400 av Sveriges 444 EU-bad, vilket motsvarar 90,1 procent, säger Caroline Schönning på Folkhälsomyndigheten.

Kommunerna är ansvariga för provtagning av strandbad och ska informera de badande om vilken bedömning som badet har fått. Klassificeringen bygger på resultat från bakterieanalyser gjorda under de senaste fyra badsäsongerna.

Läs mer

Här kan du se vilken klassificering som din badplats har

Läs rapporten "Sveriges badvattenkvalitet - Inför badsäsongen 2017"

Läs mer om EU-bad, bland annat ”Frågor och svar”

Kategori: Nyhet