Bakterien Clostridioides difficile finns naturligt i tarmen hos två–fem procent av den friska befolkningen. Hos framför allt äldre personer som behandlas med antibiotika kan den orsaka diarré och livshotande inflammation i tjocktarmen.

Folkhälsomyndighetens årsrapport bygger på de 26 kliniska laboratoriernas frivilliga rapportering.

Antalet rapporterade fall uppgick 2016 till 6613, en minskning med 9 procent från 7 112 fall 2015. Sedan 2007 är nedgången 27 procent och det ser ut att fortsätta nedåt även under årets första månader 2017. Under 2016 noterades också en halvering av multiresistenta isolat jämfört med 2015.

Vårdhygieniska insatser och rationell antibiotikaanvändning tros ligga bakom den nedgående trenden och visar på vikten av ett fortsatt aktivt arbete kring antibiotikaförskrivning och vårdhygien.

Läs mer

Läs hela rapporten för Clostridioides difficile-infektion

Kategori: Nyhet