Sedan juni 2016 har 100-300 personer i veckan rapporterats smittade med campylobacter. De utredningar som gjorts pekar tydligt ut färsk kyckling som källa till ökningen. Analyser pekar också på att majoriteten av de som insjuknat under denna period har smittats av en gemensam källa.

– Det är ovanligt att så här många insjuknar i campylobacter och att det pågår under en så lång tid. Det ser ut nu som att det behövs ytterligare åtgärder från kycklingbranschen, säger Anders Tegnell statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Tidigare har ett stort kycklingföretag meddelat att de åtgärdat ett fel i en tvättanläggning vid ett slakteri. Andra åtgärder har varit att införa längre tomhållningstider i kycklingstallarna mellan att flockar går till slakt och att nya kommer in för uppfödning. Detta för att möjliggöra bättre renhållning. Men kycklingbranschens åtgärder verkar inte ha haft tillräcklig effekt på antalet insjuknande i campylobacter. Vanligtvis går antalet fall ned under vintern men det skedde inte denna säsong och nivåerna är fortfarande höga.

Campylobacter är en tarmbakterie som kan finnas på kycklingkött som inte är tillagat. De flesta insjuknar akut med diarréer som ibland är blodtillblandad, magsmärtor, illamående, kräkningar och feber. En relativt vanlig komplikation är ledbesvär. Den som hanterar rå kyckling – i synnerhet färsk men också fryst – måste vara noga med att tvätta händerna ordentligt och att göra redskap och skärbrädor som kommit i kontakt med köttet ordentligt rena innan de används till annan mat. Campylobacterinfektion är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom. Folkhälsomyndigheten arbetar tillsammans med andra ansvariga myndigheter för att förebygga risken att människor drabbas av campylobacterinfektion.

Antal rapporterade fall med campylobacterinfektion smittade i Sverige 2014-2017 (vecka 18)

Graf som visar antal rapporterade fall med campylobacterinfektion smittade i Sverige 2014-2017

Kategori: Nyhet