Under 2016 var vaccinationstäckningen i Sverige fortsatt hög. Över 96 procent av barnen födda 2013 var fullvaccinerade i fjol enligt det schema som gäller för dem.

– Det är mycket glädjande att vi har så goda förutsättningar i Sverige att hindra smittspridning av en rad allvarliga sjukdomar, säger Tiia Lepp, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Andelen flickor som är vaccinerade mot HPV ligger kvar på cirka 80 procent.

Inga fall av röda hund eller fall av Hib bland barn under 5 år rapporterades i fjol, och endast enstaka fall anmäldes av mässling, stelkramp och difteri (huddifteri). Ett 20-tal fall av påssjuka rapporterades, vilket är lika många som under 2015 och 2014.

Däremot ökade antalet fall av kikhosta jämfört med 2015 och var på samma nivå som under 2014, ett år då antalet fall ökade markant efter flera år med låg förekomst. Det faktum att fallen, trots uppgången, inte ökade bland spädbarnen kan tyda på att hälso- och sjukvården har blivit bättre på att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om ökad uppmärksamhet på kikhosta.

Läkemedelsverket har följt upp alla inrapporterade biverkningar under 2016. Genomgången visar att vaccinerna är säkra.

– Det finns inget oroande i biverkningsrapporteringen. De vanligaste inrapporterade biverkningarna var feber samt svullnad och smärta på injektionsstället, säger Charlotta Bergquist, vaccinationssamordnare på Läkemedelsverket.

Målet med barnvaccinationsprogrammet är att förbättra folkhälsan genom att erbjuda ett gott skydd mot allvarliga sjukdomar och att förebygga spridning av dessa sjukdomar i befolkningen.

Fakta barnvaccinationsprogrammet

Den allmänna delen av vaccinationsprogrammet i Sverige omfattar skydd mot tio sjukdomar:

  • Difteri
  • Stelkramp
  • Kikhosta
  • Polio
  • Allvarlig sjukdom av Haemofilus influenzae (Hib)
  • Allvarlig sjukdom av pneumokocker
  • Mässling
  • Röda hund
  • Påssjuka
  • Infektion med HPV (flickor)

Folkhälsomyndigheten rekommenderar även att alla spädbarn erbjuds vaccination mot hepatit B. Barn i definierade riskgrupper erbjuds vaccination mot tuberkulos, influensa hepatit B och pneumokocker inom riktade vaccinationsprogram.

Så här vanliga var sjukdomarna förr

Grafisk bild som visar hur många som var sjuka i olika sjukdomar innan införandet av vaccination respektive 2016

Bilden visar hur många personer i Sverige som rapporterades ha sjukdomarna året innan allmän vaccination mot respektive sjukdom började erbjudas, jämfört med antalet rapporterade fall 2016. Antalet fall av Hib och invasiv pneumokockinfektion gäller barn under fem år.

Läs mer:

Läs Barnvaccinationsprogrammet årsrapport 2016 här

Läs mer om vaccinationer och se grafik

Kontakt

Charlotta Bergquist, vaccinationssamordnare, Läkemedelsverket, tel 018-17 49 95

Kategori: Nyhet