Konferensen arrangeras av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga).
Även späda barn har ibland föräldrar som behöver stöd. Det kan vara på grund av psykisk skörhet eller ohälsa, psykisk funktionsnedsättning, beroende, allvarlig sjukdom, eller av andra skäl som kan påverka samspelet och det späda barnets utveckling.
Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) arbetar tillsammans för att stärka stödet till barn som anhöriga och deras familjer. På den här konferensen uppmärksammar vi särskilt de allra yngsta barnen.

Konferensen ska visa på behovet av riktat stöd till föräldrar till barn i åldrarna 0 – 1,5 år och presenterar forskning och konkret utvecklingsarbete. Här presenteras också erfarenheter från våra grannländer. Konferensen tar upp det späda barnets kompetens, utveckling och sårbarhet, tidig upptäckt, tidiga insatser, samverkan med mera.

Kategori: Nyhet