God handhygien minskar både lidande, sjuklighet, dödlighet och kostnader. Infektioner som uppstår i samband med vård och behandling av patienter drabbar många miljoner människor i hela världen varje år. I Sverige har nästan var tionde sjukhuspatient en vårdrelaterad infektion, visar mätningar från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

I år fokuserar WHO särskilt på god handhygien i vården för att förebygga antibiotikaresistens. Världshälsoorganisationen har bland annat gjort en litteratursammanställning om hur god handhygien minskar spridningen av multiresistenta bakterier. Antibiotikaresistens är ett stort och växande globalt hot som kan motverkas med minskad antibiotikaanvändning.

– Flera utbrott med enterokocker som är resistenta mot vankomycin (VRE) och tarmbakterier som är resistenta mot penicilliner och cefalosporiner (ESBL) har förekommit på sjukhus i Sverige de senaste åren och hygienrutiner som god handhygien har varit väldigt viktiga för att komma tillrätta med utbrotten. Förekomsten av Clostridioides difficile infektioner har däremot minskat. Även där är hygienrutiner och klok antibiotikaanvändning viktigt i det förbyggande arbetet, säger Olov Aspevall, läkare på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner och landsting har anpassat WHO:s modell för arbete med förbättrad handhygien till svenska förhållanden. Informationsmaterialet heter Rena händer och har uppdaterats inför årets handhygiendag 5 maj. Det innehåller affischer, broschyrer och föreläsningsmaterial och finns tillgängligt för alla att ladda ner. Informationsmaterialet kan användas inom alla typer av vård och omsorg.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens och SKL:s material Rena händer

WHO:s kampanj inför handhygiendagen 5 maj 2017

WHO:s litteratursammanställning om hur handhygien minskar spridning av multiresistenta bakterier

Kategori: Nyhet