Under det senaste decenniet har det publicerats en rad studier som tillsammans visar att det finns flera suicidpreventiva insatser som fungerar. Exempel på effektiva insatser är att begränsa tillgången till medel och metoder för självmord, behandla depression med effektiva läkemedel och psykoterapi samt att säkerställa vårdkedjan för patienter med suicidalt beteende. Skolbaserad prevention riktad till elever har visat sig vara effektivt för att förebygga suicidförsök och suicidtankar. Det visar forskaren Gil Zalsman med kollegor i en systematisk litteraturöversikt som Folkhälsomyndigheten sammanställt i serien Utblick folkhälsa.

Mer forskning behövs

Forskarna påpekar dock att det vetenskapliga stödet fortfarande är oklart när det gäller flera insatser. Det behövs också mer högkvalitativ forskning som kombinerar självmordsförebyggande insatser både på individ- och befolkningsnivå.

Om Utblick folkhälsa

Utblick folkhälsa är en serie som erbjuder läsaren en snabb överblick av olika områden. Varje blad sammanfattar en relevant forskningsstudie av god kvalitet i en målgruppsanpassad text, begränsad till en sida.

Kategori: Nyhet