Arbetsprogrammet för 2017 inom EU:s hälsoprogram 2014–2020 är nu publicerat av EU-kommissionen. Planen innehåller årets prioriteringar och kriterier för ansökan om medel för finansiering. Budgeten är drygt 60 miljoner euro som i huvudsak är fördelat på finansieringsformerna samarbeten mellan medlemsstater (så kallade joint actions) och upphandlingar. Prioriterade områden i år är bland annat arbetet för en jämlik hälsa, uppbyggnaden av hållbara hälsoinformationssystem och vaccinationer.

Folkhälsomyndigheten samordnar det svenska deltagandet i joint actions och tar senast den 2 maj 2017 emot intresseanmälningar för medverkan.

För att ansöka och medverka i EU:s hälsoprogram ska bland annat kriteriet om ett tydligt europeiskt mervärde uppfyllas, vilket innebär att flera europeiska partners ska medverka i ansökan.

Den 29 mars klockan 9-12 arrangeras en informationsdag (i Folkhälsomyndighetens lokaler på Nobels väg 18 i Solna) om utlysningen av medel för 2017.

EU:s hälsoprogram är EU-kommissionens finansieringsform för åtgärder inom hälsa. Det nuvarande programmet började gälla år 2014 och sträcker sig fram till år 2020. Folkhälsomyndigheten är nationell kontaktpunkt i Sverige för hälsoprogrammet.

Läs mer om EU:s hälsoprogram

Kategori: Nyhet