Färre fall av tuberkulos

Publicerat

Under 2016 minskade antalet rapporterade fall av tuberkulos i Sverige med 12 procent jämfört med året innan. Minskningen hänger samman med färre asylsökande, men antalet fall bland svenskfödda har också minskat.

Enligt de nya siffrorna från Folkhälsomyndigheten minskade antalet tuberkulosfall till 734 personer under förra året. Av dem är 90 procent födda utomlands. Sverige tillhör de länder i världen som har lägst incidens av sjukdomen och bland svenskfödda är antalet fall mycket lågt.

– Risken för att smittas i Sverige är liten och det finns ingenting som talar för ökad spridning av tuberkulos i Sverige utanför riskgrupper, säger Jerker Jonsson epidemiolog och infektionsläkare på Folkhälsomyndigheten.

Viktigt att erbjuda hälsoundersökning

Den största gruppen av de som bedömdes som smittades i Sverige förra året är personer 10-29 år i riskgruppen utlandsfödda och flera av dessa upptäcktes vid smittspårning runt ett fall i familjen eller vänkretsen. Många andra fall i samma risk- och åldersgrupp upptäcktes vid hälsokontroller och bedömdes som smittade utanför Sverige. Det är viktigt att hälsokontroll erbjuds så snart som möjligt efter ankomst till Sverige.

– Smittsamheten försvinner snabbt vid rätt behandling. Eftersom svensk hälso- och sjukvård nu i stort har kommit ifatt med hälsoundersökningarna kommer förhoppningsvis antalet smittade i Sverige att minska till ännu lägre nivå, säger Jerker Jonsson.

Läs mer

Statistik om tuberkulos för 2016

Frågor och svar om tuberkulos

Kategori: Nyhet

Kontakt

Jerker Jonsson
Tfn: 010-205 23 81

Presstjänst

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Gå till toppen av sidan