Enligt de nya siffrorna från Folkhälsomyndigheten minskade antalet tuberkulosfall till 734 personer under förra året. Av dem är 90 procent födda utomlands. Sverige tillhör de länder i världen som har lägst incidens av sjukdomen och bland svenskfödda är antalet fall mycket lågt.

– Risken för att smittas i Sverige är liten och det finns ingenting som talar för ökad spridning av tuberkulos i Sverige utanför riskgrupper, säger Jerker Jonsson epidemiolog och infektionsläkare på Folkhälsomyndigheten.

Viktigt att erbjuda hälsoundersökning

Den största gruppen av de som bedömdes som smittades i Sverige förra året är personer 10-29 år i riskgruppen utlandsfödda och flera av dessa upptäcktes vid smittspårning runt ett fall i familjen eller vänkretsen. Många andra fall i samma risk- och åldersgrupp upptäcktes vid hälsokontroller och bedömdes som smittade utanför Sverige. Det är viktigt att hälsokontroll erbjuds så snart som möjligt efter ankomst till Sverige.

– Smittsamheten försvinner snabbt vid rätt behandling. Eftersom svensk hälso- och sjukvård nu i stort har kommit ifatt med hälsoundersökningarna kommer förhoppningsvis antalet smittade i Sverige att minska till ännu lägre nivå, säger Jerker Jonsson.

Läs mer

Statistik om tuberkulos för 2016

Frågor och svar om tuberkulos

Kategori: Nyhet