Sedan sensommaren 2016 har Sverige haft en kraftig ökning av antalet fall av campylobacter, där den främsta orsaken har varit svenskproducerad färsk kyckling.

Det som krävs för att antalet sjukdomsfall ska minska är fler åtgärder inom kycklingproduktionen.

– Vi vet av erfarenheter från andra länder att bara information om hur rå kyckling ska hanteras i köket har begränsad effekt, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

I februari meddelade en stor kycklingproducent att ett fel i en tvättanläggning vid ett slakteri var hittat och åtgärdat. Folkhälsomyndighetens statistik över antalet personer som insjuknar efter att ha smittats i Sverige visar dock på nivåer som ligger fortsatt över de normala, vilket tyder på att det inte enbart var tvättanläggningen som orsakade utbrottet.

Campylobacter är en tarmbakterie som kan finnas på kycklingkött som inte är tillagat, och den kan ge svåra besvär med bland annat diarréer hos människor som blir sjuka. Den som hanterar rå kyckling – i synnerhet färsk men också fryst – måste vara noga med att tvätta händerna ordentligt och att göra redskap och skärbrädor som kommit i kontakt med köttet ordentligt rena innan de används till annan mat.

Folkhälsomyndigheten arbetar tillsammans med andra ansvariga myndigheter för att hitta de närmare orsakerna till den kraftiga ökningen av campylobacterinfektion och för att förebygga risken att människor drabbas.

Läs mer

Läs mer om Campylobacter-utbrottet här

Frågor och svar om campylobacter (länk borttagen 2019-04-02)

Kategori: Nyhet