Tanken med evidensbasering är att folkhälsoarbete, liksom hälso- och sjukvård och andra samhälleliga verksamheter, ska vägledas av bästa möjliga kunskap.

– Den här utbildningen rekommenderar jag starkt till den som söker användbara verktyg och fördjupad förståelse för ett vetenskapligt grundat arbete, säger Nadja Trygg, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Masterprogrammet i evidensbasering erbjuds vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori på Göteborgs universitet. Programmet kan läsas på halv- eller helfart och leder på fyra terminer till magister- respektive masterexamen i evidensbasering. Det går också bra att läsa delar av programmet som fristående kurser.

Efter genomgånget program har man bland annat uppnått färdigheter i att göra systematiska litteraturöversikter, utforma riktlinjer och reflektera över styrkor och svagheter i olika vetenskapliga metoder. Framförallt har man fått perspektiv på evidensbasering, vetenskapliga såväl som politiska och etiska.

Sista anmälningsdag är 18 april

Anmälan senast 18 april gäller för programstart 28 augusti 2017. Läs mer på Masterprogram i evidensbasering: praktik, teori, kontext [Länk borttagen 2020-09-04] eller kontakta programansvarige Morten Sager på telefon 031-786 47 22 eller per e-post evidensbasering@gu.se.

Kategori: Nyhet