Sex personer i tre olika delar av landet har under februari blivit sjuka av ehec-bakterier. En gemensam nämnare är att alla som blivit sjuka har ätit nötfärs.

Totalt är det nu 26 personer som har insjuknat med samma typ av ehec O157, varav 20 insjuknade i höstas. Mycket tyder på att de personer som smittats nu under 2017 har ätit samma nötfärs, fryst och upptinad, som de som blev sjuka i höstas, men det finns fortfarande osäkerheter. Smittskyddsenheter i berörda landsting fortsätter därför utredningen tillsammans med Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Jordbruksverket och Folkhälsomyndigheten.

Att ehec finns hos nötkreatur är inte ovanligt, det är bland annat därför som man måste vara så noga med hygienen när man hanterar köttfärs och tvätta händerna när man besökt gårdar. Råden är extra viktiga att följa när det gäller barn.

  • Smaka inte på rå köttfärs
  • Genomstek köttfärs ordentligt
  • Var noga med att tvätta händerna efter att du har tagit i rått kött
  • Använd olika skärbrädor och knivar till rått kött och grönsaker

Läs mer

Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation om ehec

Folkhälsomyndighetens information om utbrottet

Om ehec på SVA:s webbplats

Information från Jordbruksverket om ehec/vtec

Kategori: Nyhet