Mässling är en av de mest smittsamma sjukdomar som finns, men tack vare ett effektivt vaccin och allmänna vaccinationsprogram har vi lyckats eliminera sjukdomen från Sverige. Enstaka fall inträffar dock varje år även här genom att personer smittas utomlands. I vissa fall sprids sjukdomen vidare inom Sverige, men tack vare den höga nivån av immunitet i befolkningen leder detta sällan till några större utbrott.

Utbrott av mässling i Europa

I Rumänien pågår sedan 2016 ett stort utbrott av mässling. Sedan årsskiftet har över 3 400 fall rapporterats inklusive 17 dödsfall. Det är framförallt ovaccinerade spädbarn och små barn som har smittats. Fall har rapporterats från de flesta delar av landet. Fall med koppling till Rumänien har också rapporterats från andra länder.

I Italien har omkring 700 fall rapporterats hittills under året, i Tyskland fler än 200 fall och i Belgien fler än 100 fall. Tiotals fall har också rapporterats från Frankrike, Spanien, Ungern och Österrike. I vissa länder har smittspridning skett bland sjukvårdspersonal.

Även i Sverige har det förekommit ett antal mässlingsfall under 2017, totalt 15 fall har rapporterats hittills. Tre av fallen var smittade utomlands, därefter har det skett lokal smittspridning då dessa personer kommit i kontakt med personer som saknat immunitet mot sjukdomen. Smittspridningen har därefter kunnat fortsätta i flera led.

MPR-vaccination ingår i grundskyddet

I Sverige ingår vaccination mot mässling i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn sedan 1970-talet. Vaccinationstäckningen är mycket hög och ligger kring 97 procent. Personer födda innan vaccinationsprogrammen infördes har oftast haft mässling som barn och har därmed fått livslång immunitet. Den som har blivit vaccinerad kan också räkna med livslångt skydd mot sjukdomen.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att samtliga i befolkningen har ett skydd mot mässling. Risken att smittas i Sverige är låg eftersom sjukdomen inte längre cirkulerar inom landet, men utomlands, även inom Europa, är risken att smittas högre. Därför kan det vara ett bra tillfälle att se över behovet av kompletterande vaccination inför resor utomlands.

Barn som ännu inte hunnit få sin första dos MPR-vaccin och som ska resa utomlands kan tidigarelägga den första dosen.

Läs mer

Information från ECDC (engelska), veckorapport 12–18 mars

Statistik över antalet anmälda fall av mässling, uppdateras månadsvis

Frågor och svar om MPR-vaccin

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

Sjukdomsinformation om mässling

Vaccin mot mässling

Kategori: Nyhet