Världshälsoorganisationen lanserar etiska riktlinjer som ska fungera som stöd i arbetet för alla länder som har tagit sig an den globala strategin – WHO End TB Strategy – med siktet inställt på att sjukdomen ska vara utrotad till år 2050.

De etiska riktlinjerna handlar bland annat om att länder bör se till att alla har samma tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård, inklusive personer som löper större risk än andra att drabbas av tuberkulos, och att isolering av patienter med tuberkulos bara bör tillgripas när det är nödvändigt, vilket det sällan är eftersom smittsamheten snabbt minskar när en person får behandling.

Fortfarande dör cirka 5 000 människor i tuberkulos varje dag. Det är de redan mest utsatta personerna i världen som också är tyngst drabbade: flyktingar, svårt fattiga och redan marginaliserade grupper.

I Sverige minskar antalet fall av tuberkulos och det finns ingen ökad spridning av sjukdomen utanför riskgrupperna. I fjol rapporterades totalt 734 fall, en minskning med 12 procent jämfört med året före. Nio av tio hade fått infektionen utomlands. Sverige tillhör de länder i världen som har lägst förekomst av sjukdomen och bland svenskfödda är antalet fall mycket lågt.

Tuberkulos uppmärksammas runt om i världen just den 24 mars eftersom det var detta datum 1882 som Robert Koch tillkännagav att han upptäckt bakterien bakom sjukdomen.

Läs mer

Information från WHO (engelska) om Världstuberkulosdagen

Frågor och svar om tuberkulos

Kategori: Nyhet