November

  • Antibiotikan är hotad – så kan den skyddas

    Publicerat | Pressmeddelande

    Antibiotika behövs som livräddande läkemedel för både människor och djur också i framtiden. Nu informerar 25 myndigheter och organisationer gemensamt om antibiotikaresistens och om hur vi alla kan hjälpas…

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Gå till toppen av sidan