Tuberkulos är en av de mest spridda infektionssjukdomarna i världen. Man räknar med att en tredjedel av jordens befolkning är bärare av tuberkulosbakterien och sjukdomen orsakar stora sociala och ekonomiska skador för människor och samhällen runt om i världen.
I samband med ministermötet arrangerar WHO en konferens med fler än 1000 deltagare från 100 olika länder. Syftet är att påskynda implementeringen av FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030) där ett av delmålen är att senast år 2030 utrota tuberkulos. WHO vill också driva på arbetet med WHO:s strategi för tuberkulosbekämpning och få igång samverkan med aktörer i många organisationer och myndigheter.

Generaldirektör Johan Carlson deltar i en paneldiskussion om hur länder med låg incidens kan medverka till utrotandet av tuberkulos.
- Trots att tuberkulos är ovanligt i Sverige är frågan viktig för oss och för hela världen. Det krävs att alla länder är engagerade om man ska lyckas med att nå målet, säger generaldirektör Johan Carlson. Sverige har sedan 40-talet gått från att vara ett hög-incidens land för tuberkulos till att vara ett av de länder i världen med lägst tuberkulosincidens och vi har erfarenheter att dela med oss av.

En ministerdeklaration kommer att antas under konferensen, med åtaganden från länderna för att påskynda insatser för att utrota tuberkulos.

Läs mer

Läs mer om mötet på WHO:s sida [Länk borttagen]

Film om tuberkulos och ministermötet i Moskva

Frågor och svar om tuberkulos

Läs mer om FN:s globala mål

Kategori: Nyhet