I Sverige lever drygt 7 000 personer med hiv. Inför Världsaidsdagen presenterar Folkhälsomyndigheten en ny undersökning om allmänhetens kunskap, attityder och förhållningssätt till hiv. Resultatet visar att kunskapen varierar bland annat beroende på kön och ålder.

– De flesta vet att hiv kan överföras med blod eller vid sexuella kontakter. Många vet också att kondom är ett säkert skydd. Men nästan hälften av de unga upp till 24 år tycker inte att de har tillräckliga kunskaper, eller är osäkra på sina kunskaper om hiv och andra könssjukdomar, säger enhetschefen Louise Mannheimer.

Rapporten visar också att det fortfarande finns fördomar och rädsla kring hiv och personer som lever med hiv. Tidigare studier har visat att det bland personer som lever med hiv också finns en oro över allmänhetens attityder.

Undersökningen visar vidare att:

  • Kunskapen om hur obehandlad hiv överförs behöver fortsätta att spridas i samhället, liksom att effektiv behandling av hiv gör att smittsamheten blir minimal.
  • 37 procent av de tillfrågade har hivtestat sig en eller flera gånger. Oftast vid blodgivning, graviditet eller på eget initiativ.
  • Fyra av fem kan tänka sig att i framtiden ta ett självtest för hiv om testet är tillförlitligt.
  • Totalt har mellan 25 och 31 procent testat sig för sexuellt överförbara sjukdomar (STI) en eller flera gånger. Andelen skiftar beroende på kön och åldersgrupp.

Undersökningen visar också att få har diskuterat hiv med någon, och få känner till någon som lever med hiv.

– Det finns en risk att frågan glöms bort. Hiv behöver finnas med och diskuteras i sammanhang av sexuell och reproduktiv hälsa, såväl i skolan, hälso- och sjukvård och socialtjänst, säger Louise Mannheimer.

Fakta om Världsaidsdagen - World AIDS Day

World AIDS Day hålls den 1 december varje år och är en möjlighet för människor över hela världen att förenas i arbetet och kampen mot hiv, visa sitt stöd för människor som lever med hiv och minnas de som har dött. Den första World AIDS Day hölls 1988.

World AIDS Day är viktig för att påminna om att hiv finns i Sverige. Det finns fortfarande behov av att öka medvetenheten, bekämpa fördomar och förbättra utbildningen kring sjukdomen.

Mer information

www.hividag.se

Hiv i Sverige 2016

man och kvinna som kramas och texten HIV idag är inte som HIV igår

Kategori: Nyhet