Psykisk ohälsa och självmordstankar är vanligt förekommande bland transpersoner i Sverige i dag. Arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid är angeläget och kräver insatser från olika samhällsaktörer.

Projektbidrag

Nu finns möjlighet för icke vinstdrivande organisationer som vill arbeta med att stärka den psykiska hälsan eller förebygga psykisk ohälsa och suicid bland transpersoner och/eller personer med transerfarenhet att söka projektbidrag för verksamhetsåren 2017 och 2018.

Fördjupningsstudie

Folkhälsomyndigheten söker även forskare eller andra personer med forskningstillhörighet som kan genomföra en fördjupningsstudie rörande psykisk hälsa och suicidprevention riktad till transpersoner.
Fördjupningsstudien ska genomföras med kvalitativa intervjuer och innehålla förslag till insatser som kan minska den psykiska ohälsan och förebygga suicid hos transpersoner.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens arbete inom psykisk hälsa och suicidprevention

Folkhälsomyndighetens arbete med sexualitet och reproduktiv hälsa

Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer – en rapport om hälsoläget bland transpersoner i Sverige (länk borttagen 2020-05-29)

Kategori: Nyhet