Register för uppgifter om alkoholtillstånd byter namn

Publicerat

Från och med den 1 november delas Folkhälsomyndighetens Tillståndsregister upp i två register och byter namn till Alkoholregistret och Kunskapsprov.

All försäljning av alkohol ska ske ansvarsfullt. Folkhälsomyndigheten har tillsyn över efterlevnaden av alkohollagen och i detta arbete ingår bland annat att samla in uppgifter om serveringstillstånd och försäljning på restauranger samt tillhandahålla kunskapsprov för serveringstillstånd.

Alkoholregistret är ett nationellt register för tillsyn och uppföljning som idag bland annat innehåller uppgifter om serveringstillstånd, tillverkning av alkoholdrycker samt försäljning på restauranger. Kunskapsprov används för att visa att en person som ansöker om serveringstillstånd har kunskaper i alkohollagen. Det är endast registrerade användare som har tillgång till systemen.

Innehåll och funktion i båda registren kommer att vara desamma som tidigare. Alkoholregistret används främst av alkoholhandläggare på kommuner, restaurangägare och tillverkare av alkoholdrycker. Kunskapsprov används främst av alkoholhandläggare på kommuner och av personer som ansöker om serveringstillstånd.

Kategori: Nyhet

Kontakt

Anna-Lena Persson
Tfn: 010-205 29 25

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Relaterade sidor

Gå till toppen av sidan