I exempelvis Litauen och Rumänien svarar cirka åtta av tio personer som definierar sig som homo- eller bisexuell eller transperson (HBT) att det inte går att vara öppen med detta inför den närmaste omgivningen; familj, vänner, grannar, kollegor eller skolkamrater. Motsvarande andel är cirka två av tio i länder som Nederländerna, Danmark och Sverige.

Den europeiska HBT-undersökningen har utförts bland 86 000 HBT-personer i 28 länder. Den ger en tydlig bild av hur villkoren och livskvaliteten för HBT-personer varierar mellan länderna. Livskvaliteten är påtagligt lägre i länder där den som är HBT-person löper hög risk att utsättas för mobbning eller diskriminering – samma länder där exempelvis samkönade äktenskap eller registrerade partnerskap inte är tillåtna.

Undersökningen diskuteras under den stora europeiska folkhälsokonferensen European Public Health (EPH) som pågår vid Stockholmsmässan den 1–4 november.

Så påverkar terror folkhälsan

Under EPH-konferensen presenteras också ny forskning om hur terrorhändelser påverkar den psykiska hälsan hos människor i samhället. En studie visar att terrorattacker kan få djupa konsekvenser inte bara för de drabbade individerna utan för hela samhället.

Under 2016 inträffade ca 13 400 terrorattacker runt om i världen, vilket resulterade i mer än 34 000 dödsfall. Dödsfallen i Västeuropa står för enbart 1 procent av de terrororsakade dödsfallen globalt sett, men samtidigt ökade antalet terrorhändelser i Västeuropa kraftigt 2015 jämfört med tidigare.

Olika vetenskapliga studier visar bland annat att terrorhändelserna påverkar den psykiska hälsan, påverkar människors övergripande syn på världen, skapar oro och misstänksamhet mellan befolkningsgrupper och ökar diskrimineringen mot vissa grupper.

Under konferensen hålls två workshoppar som tar upp hur hälso- och psykosociala vårdstrukturer kan möta dessa utmaningar och stödja personer som drabbats av psykisk ohälsa på grund av terrorhändelser.

Pressträff 2 november 10:00

Media bjuds in för att möta forskarna bakom studierna torsdagen den 2 november

10.00 Pressinbjudan - Europeisk folkhälsokonferens i Stockholm

Mer information om EPH 2017

logotyper för europeiska folkhälsokonferensen European Public Health

Kategori: Nyhet