Information från vetenskapliga källor, expertnätverk samt internet visar att användning av substanserna innebär hälsorisker och kan medföra livsfara.

Följande ämnen som idag är klassade som hälsofarliga varor föreslås klassificeras som narkotika:

  • Cyklopropylfentanyl, 4-fluoroisobutyrfentanyl (4F-iBF), tetrahydrofuranfentanyl (THF-F) och metoxiacetylfentanyl som tillhör gruppen syntetiska opioider.

Följande ämnen föreslås klassificeras som narkotika:

  • ETH-LAD och ALD-52 som tillhör gruppen hallucinogena substanser.

Följande ämnen föreslås klassificeras som hälsofarlig vara:

  • U-48800, bensoylfentanyl, tetrametylcyklopropanfentanyl och 3-fenylpropanoylfentanyl som tillhör gruppen syntetiska opioider.
  • 4-AcO-MET som tillhör gruppen tryptaminer.
  • 4F-alfa-PiHP och 4-fluor-N-etylpentedron (4F-NEP) som tillhör gruppen syntetiska katinoner.
  • 6-EAPB som tillhör gruppen arylalkylaminer.

Folkhälsomyndigheten utreder och bevakar nya psykoaktiva substanser och lämnar kontinuerligt förslag till regeringen som fattar besluten om hur substanserna ska regleras.

Läs mer

Klassificering av missbrukssubstanser

Kategori: Nyhet