Information från vetenskapliga källor, expertnätverk samt internet visar att användning av substansen innebär hälsorisker och kan medföra livsfara.

Cyklopropylfentanyl tillhör gruppen opioider och är strukturellt relaterad till fentanyl.

Fentanyl och varianter av substansen säljs via internet i form av nässprayer, pulver och tabletter med okontrollerat innehåll. Substanserna har orsakat och orsakar många allvarliga förgiftningar och dödsfall.

Det finns misstanke om att cyklopropylfentanyl säljs och benämns under namnet "4-me-MAF" eller liknande.

Från och med den 18 oktober krävs tillstånd för hantering av vissa hälsofarliga varor för cyklopropylfentanyl. Folkhälsomyndigheten får meddela tillstånd till hantering för ett vetenskapligt eller industriellt ändamål enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor (Förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor).

Folkhälsomyndigheten utreder och bevakar nya psykoaktiva substanser och lämnar kontinuerligt förslag till regeringen, som fattar besluten om hur substanserna ska regleras.

Uppdatering 19 oktober:

Eftersom ny information från vetenskapliga källor har tillkommit föreslår Folkhälsomyndigheten den 19 oktober att cyklopropylfentanyl ska klassas som narkotika.

Kategori: Nyhet