Fukt och mögel i inomhusmiljön påverkar hälsan negativt. Fuktskador och mögelväxt i bostäder, skolor och förskolor är i många fall svårt att upptäcka och åtgärda. Med ett förändrat klimat ökar också risken för fuktskador.

– Det finns uppenbart ett stort behov av fördjupad kunskap på det här området, det ser vi om inte annat på det stora intresset för vår seminarieserie hos miljönämnderna, säger projektledaren Lina Boström på Folkhälsomyndighetens enhet för miljöhälsa.

Tillsynsvägledning, fukt- och mögelsanering står på dagordningen för seminarieserien, men också juridiken kring frågorna.

– Det enda som fungerar är att ta bort det fukt och mögelskadade materialet och ersätta det med nytt. Att använda till exempel kemiska medel fungerar inte, säger Erica Bloom från IVL Svenska miljöinstitutet som är en av föreläsarna.

Målgruppen är miljö och hälsoskyddsinspektörer eller liknande som arbetar med tillsyn eller tillsynsvägledning inom området hälsoskydd vid kommuner eller länsstyrelser.

Fakta

Enligt Miljöhälsorapport 2017 upplever 1,4 miljoner svenskar (ca 20 procent) av befolkningen att de har hälsoproblem som de kopplar till innemiljön. Lika många anger att de bor i bostäder med synliga fuktskador, synligt mögel eller mögellukt.

Läs mer

Läs mer om Folkhälsomyndighetens vägledning om fuktproblem i byggnader

Kategori: Nyhet