Utbrottet upptäcktes i slutet av augusti 2017. Hittills har drygt 900 fall av lungpest rapporterats.

WHO har tillsammans med lokala myndigheter och andra internationella organisationer tagit initiativ till insatser för att hejda utbrottet. Bland annat har tillgången till antibiotika ökats för att säkra behandlingen av personer som insjuknat, och för att minska risken för sjukdom hos dem som kan ha utsatts för smitta.
Pest orsakas av bakterien Yersinia pestis. Sjukdomen förekommer i två varianter: böldpest och lungpest, där lungpest är den mer allvarliga varianten.

Från Madagaskar – liksom från några andra ställen i världen – brukar återkommande, årliga utbrott av främst böldpest i landsbygdsmiljö rapporteras. I det nu pågående utbrottet rapporteras spridning även i stadsmiljö, inklusive huvudstaden Antananarivo, och majoriteten av de rapporterade fallen gäller lungpest.

Folkhälsomyndigheten bevakar utbrottet och bedömer i dag att risken för smitta till svenska resenärer är mycket liten.

Resenärer till Madagaskar rekommenderas som alltid att söka resemedicinsk rådgivning inför resan, och detta i första hand på grund av den relativt höga risken för malaria.

Läs mer

Här finns mer sjukdomsinformation om pest

Folkhälsomyndighetens information om utbrottet på Madagaskar

Kategori: Nyhet