Temat för den tionde europeiska folkhälsokonferensen EPH (European Public Health conference) är "Sustaining Resilient and Healthy Communities". Europa står inför stora utmaningar inom folkhälsoområdet bland annat som följd av migration, klimatförändringar, fler äldre, ökad antibiotikaresistens och ökad användning av nya droger.

– I detta skede är det extra viktigt att Europa samlas för att bygga hållbara och hälsofrämjande miljöer. Den här konferensen kommer att vara av stor betydelse för det fortsatta arbetet för en bättre folkhälsa i Sverige, säger Birger Forsberg, överläkare, docent och värd för konferensen.

Viktiga ämnen på konferensen är bland annat psykisk ohälsa, våld, vällevnadssjukdomar, självmordsprevention, narkotikaberoende och nyanländas hälsa. De globala perspektiven på hälsa kommer också att lyftas på konferensen.

– De bästa folkhälsoforskarna i Europa kommer att medverka på konferensen och presentera sina senaste rön. Mycket av detta kan omsättas i direkt praktiskt arbete – i Sverige och i andra länder, säger Kristina Alexanderson, professor vid Karolinska Institutet och ordförande för konferensens vetenskapliga kommitté.

Välkommen på pressträff

När: Torsdag 2 november 2017 kl: 10.00-11.00
Var: Victoria Hall, Stockholmsmässan, Mässvägen 1 Älvsjö

Medverkande:

  • Birger Forsberg, Chair, European Public Health Conference.
  • Kristina Alexanderson, Chair of the Scientific Committee of the conference.
  • Aura Timen, EUPHA, Vaccine hesitancy in Europe
  • Jutta Lindert, EUPHA, Terrorist attacks: perceived threat and societal approach
  • Richard Bränström, Folkhälsomyndigheten, Violence and discrimination among LGBT people in all 27 EU member states
  • Karin Schenck-Gustafsson, KI, Gender differences in heart disease: should women be treated differently than men?

Anmälan och kontakt: Christer Janson, presschef Folkhälsomyndigheten, christer.janson@folkhalsomyndigheten.se, tel: 070-712 96 54,

Mer information om konferensen: https://ephconference.eu/

Konferensen anordnas av Europeiska folkhälsoorganisationen (EUPHA) och Svensk socialmedicinsk förening.

LogotyperLogotyper

Kategori: Pressmeddelande