Den 1–4 november 2017 står Sverige och Stockholm värd för den europeiska folkhälsokonferensen European Public Health Conference (EPH), som arrangeras för tionde gången i år.

Den 1 november håller Folkhälsomyndigheten ett seminarium på Stockholmsmässan på temat unga mäns hälsa: "To achieve gender equality – the importance of reaching young men". Åldersgruppen män 15–29 år är i fokus. Hur ser hälsoläget ut i gruppen i dag? Hur ser normer kring maskulinitet och manlighet ut som kan påverka hälsan, och hur har de förändrats över tid?

På dagordningen finns också fördjupande punkter om bland annat självmord, alkohol och spel om pengar samt HBTQ-personers utsatthet för våld och diskriminering.

Seminariet hålls på engelska och avslutas med en paneldiskussion.

Pressträff

Några av de mest intressanta ämnena under konferensen kommer att presenteras under en pressträff, dit journalister bjuds in för att delta. Inbjudan skickas ut onsdagen den 18 oktober.

När: Torsdag 2 november 2017 kl. 10.00

Var: Stockholmsmässan, Mässvägen 1 Älvsjö

Om EPH

Huvudvärd för konferensen är Svensk socialmedicinsk förening. Folkhälsomyndigheten är partner och ingår i arbetsgruppen tillsammans med bland andra Socialstyrelsen, Karolinska institutet, Stockholms läns landsting, Forte och SBU.

Läs mer

Läs mer om Folkhälsomyndighetens förseminarium

Kategori: Nyhet