Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sin plan för tillsynsvägledning för året 2018 gällande hälsoskydd enligt miljöbalken. Syftet med planen är att tydliggöra för kommuner och länsstyrelser vilken tillsynsvägledning som myndigheten planerar under perioden.

Tillsyn inom området hälsoskydd ska förhindra att människor blir besvärade eller sjuka på grund av inomhusmiljön. Området regleras i miljöbalken, och tillsynen utförs av kommuner med vägledning från Folkhälsomyndigheten och länsstyrelser.

För året 2018 kommer Folkhälsomyndigheten att prioritera tillsynsvägledning inom följande områden:

  • buller
  • bassängbad
  • vårdlokaler
  • radon
  • uppföljning och utvärdering av tillsynen enligt miljöbalken.

Prioriteringarna baseras på en omvärldsanalys och vad länsstyrelser och kommuner har uppgett att de har behov av. Planen ska tydliggöra för länsstyrelserna och kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder vilken vägledning som planeras under perioden.

Folkhälsomyndigheten ger tillsynsvägledning till kommunerna i form av allmänna råd, information på webbplatsen och svar på inkomna frågor. Myndigheten medverkar också på regionala hälsoskyddsträffar och seminarier.

Nytt från och med 2018 är att Folkhälsomyndigheten kommer att ha årliga teman vid medverkan i regionala hälsoskyddsträffar. Temat för året 2018 är temperatur inomhus.

Läs mer

Läs den uppdaterade tillsynsvägledningsplanen (länk borttagen 2019-03-299
Läs mer om Folkhälsomyndighetens arbete inom tillsynsvägledning

Kategori: Nyhet