Tidigare har medlen fördelats via landsting och storstadskommuner inom ramen för förordning 2013:666.

I regeringsbeslutet ges Folkhälsomyndigheten i uppdrag att förbereda fördelning av statsbidrag till organisationer som bedriver hivpreventivt arbete på regional och lokal nivå.

  • Myndigheten ska sträva efter ett tillvägagångssätt som innebär att organisationerna ska erhålla medel så tidigt som möjligt 2018.
  • Bidraget ska fördelas direkt till de ideella organisationerna.
  • Myndigheten ska sträva efter att insatserna som finansieras ska stödja arbetet som bedrivs i landsting och kommuner avseende hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar.

Regeringen kommer att återkomma till hur medlen för 2018 ska utbetalas.

Instruktionerna för ansökan publiceras idag på Folkhälsomyndighetens hemsida. Sista ansökningsdag är den 20/11-2017. Medlen kommer att fördelas under förutsättning att Folkhälsomyndigheten får regeringens uppdrag att fördela medel för 2018 i detta syfte.

Kategori: Nyhet