Bakterien Streptococcus pneumoniae, vanligen kallad pneumokocker, är den vanligaste orsaken till öron-, bihåle- och lunginflammation. Pneumokocker är också en vanlig orsak till allvarliga så kallade invasiva infektioner, IPD. IPD står för invasiv pneumokocksjukdom, såsom sepsis och hjärnhinneinflammation, även kallad meningit. Allvarliga pneumokockinfektioner är vanligast i de yngsta och äldsta åldersgrupperna.

I en ny studie har Folkhälsomyndigheten och KI undersökt effekterna av PCV 10 och PCV13, de två vacciner mot pneumokocker som ingår i barnvaccinationsprogrammet. Vaccinerna ersatte år 2010 det första konjugatvaccinet som användes i barnvaccinationsprogrammet mot pneumokocker, PCV7. Det skyddar mot 7 av de vanligaste serotyperna, vilka tidigare orsakade IPD hos barn i USA innan vaccinintroduktionen. De vacciner som används i Sverige idag innehåller antingen 10 serotyper, PCV10, eller 13 serotyper, PCV13. Landstingen beslutar själva om vilket av de två vaccinen som ska användas. Det har gett en unik möjlighet att jämföra effekterna av de två vaccinerna mot IPD i samma befolkning.

Resultatet av studien visar att mellan 2005 och 2016 minskade incidensen av IPD hos barn under 5 år med 68 procent, och med 13 procent i hela befolkningen. Dock ökade incidensen av IPD något hos de äldre över 65 år, vilket beror på en markant ökning av pneumokockserotyper som inte ingår i vaccinerna. Totalt orsakade icke-vaccinserotyper cirka 70 procent av IPD-fallen under 2016.

Ingen statistisk skillnad observerades för den totala förekomsten av IPD i jämförelsen mellan de landsting som använder PCV10 och de som använder PCV13. Det fanns dock skillnader mellan effekterna av vaccinerna gällande specifika serotyper. Resultaten visar att vaccinerna har fungerat väl för de små vaccinerade barnen.

Vaccinintroduktionen i barnvaccinationsprogrammet har också påverkat serotypsfördelningen vid allvarlig pneumokocksjukdom hos de äldre vuxna. Analysen antyder att man skulle få en begränsad effekt av att använda nuvarande barnvaccin mot IPD i den äldre populationen.

Resultaten från studien har publicerats i tidskriften Clinical Infectious Diseases.

Läs mer:

Läs artikeln Comparison of the impact of PCV10 or PCV13 on invasive pneumococcal disease in equivalent populations.
Naucler P, Galanis I, Morfeldt E, Darenberg J, Örtqvist Å, Henriques-Normark B.
Clin Infect Dis. 2017 Aug 3.

Kategori: Nyhet