Den 24 oktober hålls Världspoliodagen för att hedra Dr Jonas Salk och hans medarbetare som utvecklade det första vaccinet mot polio. I början av 1920-talet var polio en av de mest fruktade sjukdomarna som ledde till att hundratusentals barn förlamades varje år. För att bekämpa sjukdomen lanserade Världshälsoorganisationen (WHO) 1988 the Global Polio Eradication Initiative (GPEI). Det resulterade i en minskning av polio med 99 procent globalt. År 2013 lanserades WHO:s strategiska utrotningsplan vars mål är att eliminera polio helt.

Färre fall av vilt poliovirus

Genom politiska åtaganden och omfattande vaccinationsinsatser har spridningen av viruset begränsats mycket, även i länder med inhemsk smitta. I år har hittills bara 11 fall av vild poliovirus rapporterats från Pakistan och Afghanistan; de enda två länder i världen som är direkt drabbade av vild poliovirus.

Bakslag i Syrien

Antalet fall av vaccinderiverad polio (VDPV) har dock ökat under 2017; 56 fall hittills jämfört med 3 fall under 2016. Majoriteten av fallen, 47 stycken, rapporteras från Syrien där det på grund av det mångåriga kriget varit omöjligt att upprätthålla ett fungerande barnvaccinationsprogram. Utbrottet orsakas av vaccinderiverat poliovirus typ 2, som cirkulerat i konfliktområdet sedan två år på grund av låg vaccinationstäckning.

Vaccinderiverade poliostammar har sitt ursprung i det levande försvagade orala poliovaccinet (OPV), och stammarna kan i mycket sällsynta fall cirkulera i populationer med låg vaccinationstäckning.

Utfasning av det levande poliovaccinet

En lösning på problemen med sjukdom som orsakas av vaccinvirus, är att alla länder stegvis byter ut det levande trivalenta Sabin-vaccinet (tOPV) mot det avdödade vaccinet (IPV). Detta för att undanröja den minimala risken för vaccinrelaterad poliosjukdom. Under 2016 introducerade WHO tillsammans med många partners minst en dos IPV vaccination i alla länder. Sedan maj 2016 är dessutom poliovirus typ-2-komponenten borttagen från alla OPV vaccin.

Idag är vildtyppoliovirus typ-2 utrotat. Inga fall har rapporterats sedan 1999, men poliovirus typ-2 komponenten från OPV vaccinet är den största orsaken till fall av VDPV.

Målet är en poliofri värld 2020

Målet är att upphöra med allmän vaccination mot polio. Enligt WHO bör dock världens länder fortsätta vaccinera i minst 5-10 år efter elimineringsmålet har uppnåtts. Parallellt bör fokus vara på hantering och säker förvaring av provmaterial med poliovirus och vaccinstammar i laboratorier i hela världen.

Fakta om polio

Polio (barnförlamning) är en smittsam och i bland dödlig infektionssjukdom. Viruset utsöndras med avföringen och smittan sprids via avloppsförorenade vatten eller vid nära kontakt mellan människor. Alla kan smittas av polio men de flesta polioinfektioner är symtomfria; bara en av cirka 200 smittade personer drabbas av förlamningar.

Ingen risk för spridning i Sverige

I Sverige har avdödat vaccin (IPV) använts ända sedan 1957. Viruset slutade att cirkulera på 60-talet och landet har varit poliofritt sedan 1977. Vaccinationstäckningen i barnvaccinationsprogrammet för poliovaccin har under många år legat över 97 procent, vilket gör att det finns en hög immunitet i hela befolkningen. Hög vaccinationstäckning tillsammans med bra avloppssystem och rent dricksvatten gör att det inte finns någon risk för spridning av polio i Sverige.

Folkhälsomyndigheten har i samarbete med de svenska sjukvården ett nationellt övervakningsprogram där prover från individer med konstaterad enterovirusorsakad meningoencefalit analyseras för att övervaka och utesluta poliovirus.

Läs mer om polio och Världspoliodagen

World-polio-day 2017 (Rotary)(engelska)

Norrby, E. et al.: Polio närmar sig utrotning. Läkartidningen.2017;114:EPDT

WHO: Poliomyelitis (polio) (engelska)

Folkhälsomyndigheten: Sjukdomsinformation om polio

Internationella hälsoreglementet (IHR): Polio är fortfarande ett internationellt hot

Kategori: Nyhet